Agedashi Tofu Recipe -揚げ出し豆腐-

Japanese Cookbook Agedashi Tofu Recipe | FUJIMART Online

Shop the recipe


Tempura Daiou 400ml

Tempura Sauce

Potato Starch

Potato Starch